זריף יהודי. והוא גדל על האיסלם. אבל סבתו מצד אמו יהודיה הייתה