לכחול לבן יותר נח לעשות רוטציה עם מישהו אחר כי תדמיתית לא טוב להם לתת לביבי לשבת בכיסא ראש הממשלה תחת כתב אישום בחסותם. וגם אחרי שיחליפו את ביבי במישהו אחר יהיה להם קל יותר לדרוש את זכות הבכורה בהסכם הרוטציה.