זה ממש חמור לשים תמונות של רשעים בעשרת ימי תשובה.
תהיו מזכי הרבים וכאשר מביאים כזו כתבה תשימו תמונה מעומעמת רחוקה שלא יראו כלים.
שימרו על קדושתנו