חברה תתעוררו איך מעצמה כזאת ענקית ועדיין דואגת למשלם המיסים ,שלא יצתרך לבזבז כסף על אסירים בטחוניים.
ואנחנו מה נגיד? גירוש משפחות מחבלים והמחבלים עצמם עכשיו!!!!!!!!