הזהרו מטובתן שמטובתן ניכר רעתם . לכן הזהרו מטרמפ אין הוא אדם הגיוני . הוא זגזגן ופחדן אשר בכוח פחדנותו נתן כוח לאירנים הטרוריסטים ולטורקים צמאמ דמם של הכורדים . אל תבטחו בגויים . אמר ה' . הזהרו מבני תמותה שמרהיבים בעוז . כי עצת הבורא היא תקום ..