מקווה שלא נהרגו חפים מפשע, ושהמבצע היה מידתי, והכי חשוב האם בוצע נוהל 'הקש בגג' לפני החיסול… אם לא, נגיש בג"ץ!!