"נשיא המועצה האירופית הודיע בחשבון"
בקשה תכתבו כותרות יותר ברור.
מה זה הודיע בחשבון?