נו ביבי, עם הרודן ההוא הצליח למחול על כבודו ולהתפטר למען עמו, תלמד ממנו ותעשה זאת בשבילנו.