כפי המסתמן המניע לרצח, היה אנטישמי, מתובל בכישלון אישי של הנערים בלימודים, ועל ידי המורה היהודי רצו להביע את אכזבתם מציוניהם וכשלונם האישי

בשבת בבוקר בעיר לבוב שבאוקראינה נרצח רופא יהודי, פרופסור מפורסם, האורתופד הראשי של העיר לבוב מר לאון פרייפלד, הפרופסור היה יהודי חם שעזר לכל יהודי העיר אשר פנו אליו לעזרה, ייעוץ רפואי, או סתם הפעלת קשרים בחלונות הגבוהים, לכולם ענה במאור פנים וענווה וחן יהודי.

קרא עוד:

[postim]


הפרופסור נרצח בדם קר בשעות הבוקר המוקדמת של שבת, ונמצא מוטל על יד ביתו ללא רוח חיים, המשטרה המקומית אשר מיד נכנסה לעובי הקורה עקב מעמדו הרם, מיד קישרה את כל הקצוות ובתום חקירה קצרה נלכדו הרוצחים השפלים, אשר הם שלושה סטודנטים ערביים אשר למדו באוניברסיטה בלבוב, אשר שם עבד הפרופסור לפרנסתו כמרצה, והם היכו אותו מכות נמרצות עד שנפח חיים מעוצמת המכות האכזריים והברבריים.

כפי המסתמן המניע לרצח, היה אנטישמי, מתובל בכישלון אישי של הנערים בלימודים, ועל ידי המורה היהודי רצו להביע את אכזבתם מציוניהם וכשלונם האישי, וזאת על חשבון חייו של המרצה הפרופסור בעל שם עולמי, יהודי.

במכון ויזנטל בירושלים גינו אמש את מעשה הרצח הנתעב, ואמרו 'רצח יהודיים באוקראינה על ידי אנטישמיים זה שילוב בין האנטישמיות הישנה והחדשה, פעם גוי אוקראיני היום נער ערבי, אנו מקוום שהשלטונות ימצו את חומרת הדין האפשרית על רוצחים נתעבים ונאלחים אלו, אולי בכך תוחזר קצת ההרתעה הביטחונית, בכל רחבי אירופה בכלל, ובאוקראינה בפרט'.

ת.נ..צ.ב.ה.

תמונת הפרופסור הי"ד