פעם הבא תדייק יותר על השימות
א' המפקח על המשטרה שמו כריסטופר
ב' הפרמדיק שמו גולדמינצר
ג' הילדה שמה שיינדל דינה בת פריידא