למה מפרסמים פה את הגנבים שמוכרים "מכונות" – קרי מכונות צעצועים שאין ילד שמשתמש בו ובודאי ודאי שלא מבוגר ומוכרים אותם ב15000 אלף ש"ח
רחמנות
הנ"ל