אי"ה בקרוב גם ביידן בעצמו יורחק לבידו שבדלוור, אמן.