בהתחלה חשבתי שהאנשים שהולכים כמו תרנגולים באמת תרנגולים…והאיש קבל את העונש…