בושה וחרפה שהאתר מפרסם פרסומת של הקמפוס החרדי מאוניברסיטה העברית בניגוד לדעת כל גדולי ישראל!!! כל קוראי האתר אמורים למחות על כך בתוקף!