לא יאמן לאן הגענו בעוונותינו הרבים שליצן תורכי מנהל לנו את החיים לא רק של צריך לשלם פיצויים היה נחמד אם לא היו מחיים נשמה את מהספינת טרור הזאת