תושב ליקווד נדהם לראות את הגנב הסדרתי אצלו בדירה. הוא הזעיק את המשטרה בחשאי, וזו ניהלה מבצע דמיוני שהסתיים במעצר הבטוח • נתפס על חם

הגנב הסדרתי בליקווד נתפס, בתום מבצע שנראה היה כלקוח מעולם בדיוני. בעל הבית ראה את הגנב אצלו בבית, ובהיחבא דיווח למשטרה על כל תנועותיו, מבלי שהברנש יחוש כי הוא נחשף.

תושייתו של בעל הבית נשאה פירות, ואחרי מבצע מיוחד, הגנב נלכד.

קרא עוד ב-JDN:

[postim]

הגנב הינו פושע מוכר למשטרה ובעל תעוזה בלתי נתפסת. האחרון פורץ אל הבתים ואינו נרתע מלבצע את זממו גם כשתושבי הדירה נמצאים בה.הפעם זו היתה העזה אחת יותר מדי, והוא נתפס.

בעל הבית שהבחין בפורץ יצר קשר מיידי עם המשטרה ודיווח להם בחשאי על תנועותיו של הפורץ. כשבידיהם מידע מדוייק שכזה, הצליחו השוטרים להגיע בהחבא וללכוד את הפושע בעת ביצוע המעשה.

בחקירתו התברר, כי הוא הפושע המבוקש על ידי המשטרה האזורית במקום, לאחר שפרץ לבתים מאויישים ותמיד הצליח לחמוק עם שללו.