חה.. חה.. חה…

מרוקאים לא שוכחים…. מרוקאי סכין

טוב שאצלינו בגני הילדים בעמנואל התפטרנו מהמרוקאים, ויש גני ילדים רק לאשכנזים ב-ל-ב-ד. אני לא מפחד מהבג"ץ.