אין כזה דבר להדליק נר חנוכה בכל מקום ולעשות פרסומא ניסא!
יש הלכה הקובעת היכן להדליק, מעבר לכך זה כמו פעילות למען פרסום ה', זה מצוה רק אם זה מביא תועלת ומקרב אנשים לתורה וליהדות.