קרמנצוג זה באוקראינה, לא ברוסיה, לתשומת לב הכתב שליט"א ועכ"י אמן