שוב היכו פושעים בשכונה החרדית פלאטבוש כשהם לבושים כפועלי חברת החשמל המקומית שבא לנתק את הזרם לפני תשלום ושדדו • המשטרה חוקרת

שוב הונאה בתלבושת של חברת חשמל: אלמוני פוקד את האזורים החרדיים בניו יורק ומציג את עצמו כעובד של חברת החשמל המקומית 'קון אדיסון' אשר הגיע לבדוק את מוני החשמל. לאחר שהוא מוכנס אל הבתים, הוא גם מרוקן אותם מתכולתם.

קרא עוד:

[postim]

לאחר שהתפוצצה הפרשה והתושבים נקראו להיזהר, היום מדווח על מקרה נוסף שאירע בשכונת פלאטבוש בברוקלין. הברנש הגיע עם חולצה של החברה, כשהוא דורש תשלום מיידי, שאם לא כן – ינותק זרם החשמל לבתים. אין המדובר במקרה בודד. הוא קיבל את ה'תשלומים' והמשיך לדרכו.

בכל הבתים אליו הגיע הוכנס 'עובד החשמל', כיוון שזו צורת העבודה המקובלת בארצות הברית; מוני החשמל מצויים בתוך הבתים ואחת לחודש מגיעים עובדי החברה לבודקם. רק לאחר מכן התברר שהיה זה המשכו של העוקץ, המשטרה עודכנה ופתחה במצוד אחר החשוד.

גם אתם נפגעתם? ספרו לנו: info@jdn.co.il