אוקראינה היא המקום בו המציאו את הרעיון שהיהודים אשמים בכל דבר, בכל מהפכה זה תמיד היה אשמת הז'יד. השלם: אוקראיני______ (אנטישמי) תגיד שזה לא הלך לך באוטומט