ראשי הקהילה היהודית בברוקלין נפגשו לישיבת היערכות לקראת פסח עם מר אריק אדמס נשיא הרובע • מר אדמס ידוע ביחסו הטוב ליהודים בברוקלין עוד מתפקידיו הקודמים כסנטור וכקצין בכיר במשטרה

FI0C2892[1] FI0C2917[1] FI0C2969[1] FI0C3027[1] FI0C3028[1] FI0C3043[1] FI0C3066[1]