קבוצת מתפללים מארה"ב שעלתה לבית החיים בפולין נדהמה לראות קבר מעוטר בצלב בין המצבות • המקום נסגר בשלשלאות ברזל ומאבק נפתח להעתקת הגוויה מהקבר הטרי

צלב בין המצבות: קבוצת מתפללים מארה"ב שנסעה לעלות להשתטח על ציוני קדושים הטמונים בעיירה וודיסלאב נדהמה לגלות ליד הציונים מצבה נוצרית שעליה צלם ענק. על פי מצבו של החול שליד הקבר ניתן ללמוד כי הקבר הינו טרי.

קרא עוד:

[postim]

המתפללים סגרו כצעד ראשוני את הכניסה לבית החיים בשלשלאות של ברזל על מנת למנוע הישנות של מקרים כאלו, וכעת נפתח מאבק להעתקת הגופה.

עסקנים החלו לפעול מול הרשות המקומית בפולין שתאפשר העברה חוקית של הגופה מן המקום.