בס"ד
כל הכבוד , אני מתאר לעצמי שהמתנדבים פעלו גם מתוך כמה אחוזי סיכון ,
הקב"ה ישלם שכרם וימלא כל משאלות ליבם לטובה .