משאית נהוגה בידי שודדים בלמה את דרכם בכביש של משפחה חרדית מבורו פארק ליד זידיטשוב בפולין ושדדה אותם הרחק מעין אדם • ההשתלשלות המפחידה

אימה בפולין: להפתעה מלחיצה שכזו לא ציפתה המשפחה החרדית מבורו פארק שהגיעה לפולין.

במסגרת מסע השתטחות על קברי צדיקים נסעו התיירים ברכב פרטי בסמוך לעיר זידיטשוב, כאשר באמצע הדרך, משאית שהשתלבה בתנועה חסמה לפתע את הכביש ולא אפשרה להם להמשיך לנסוע.

קרא עוד:

[postim]

בעודם נצורים ברכבם קפצו מן המשאית מספר שודדים גברתנים, פתחו את דלתות הרכב ושדדו מהמשפחה המבוהלת את כל כספם וחפצי הערך שברשות התיירים האמריקנים.

למרבה הנס, השוד הסתיים ללא אלימות או פגיעות בגוף או בנפש. השודדים נטשו במהירות את המקום מבלי להותיר עקבות, והמשפחה מיהרה להימלט על נפשה.