אבקש מראשי המטות להציץ לכוון בארות הנפט ולעשותם עניים ובזה ירד מיד הרוח שבמפרשים ולשבור את הכלכלה שלהם כי אין לנו צורך מהם מאומה ולא לבני בריתנו בעולם
יהי רצון בזכות חודש אדר נראה ונשמע בשורות טובות אמן