ב״ה
תתפללו עוד לר' מתתיהו חיים בן עטיל הוא בצער גדול מאוד!