הלוואי עלינו כזה מקווה
מה יש למה שהמדינה לא תממן לנו כזה מקווה מפואר
רבותי !
שווה לגור ברוסיה שם אפשר להיות יהודי ולחיות כיהודי