יפה מאד, העסקונה של השומרים עובדת בשיתוף פעולה מבורך עם רשויות החוק בכל התחומים ובכל המובנים.