למה אותה כתבה פעמיים?
פעם אחת של אח של אבי רבינוביץ, ופעם שניה של ראובן שטיין.