פסק שהונח על שולחנו של הגר"ב לאזאר רבה של רוסיה בעיצומו של החג: מנהל משק נוכרי של אחד ממוסדות היהודים רכש מוצרי חמץ עבור המוסד • מה פסק המרא דאתרא?

סיפור לא נעים אירע בעיצומו של חג הפסח במוסקבה, אך אין עצה ותבונה נגד ה', מנהל משק גוי מקומי של אחד המוסדות היהודיים בעיר מוסקבה, הלך ורכש בערב שביעי של פסח, אספקה גדולה של מצרכי מזון עבור המוסד, כוונתו היתה לטובה, שיהיה מן המוכן מיד עם צאת החג.

קרא עוד:

[postim]

מנהל המוסד שהגיע לבקר הבחין בין המוצרים המוזמנים גם מוצרי חמץ בהם מקרוני ופתיתים וכו', מנהל המוסד נדהם כי מעולם לא הורה לאותו מנהל משק שלא להזמין אספקה בימי חג הפסח.

מיד סר מנהל המוסד לבית המרא דאתרא הגאון הרב בערל לאזאר שליט"א לשאול כדת מה לעשות בחמץ שנקנה בעצם החג, הגר"ב פסק לאלתר כי דינו בשריפה היות ומדובר בספק דאורייתא, ואל יברכו 'על ביעור חמץ' מחמת הספק.