"בבחירות הכלליות שייערכו בדצמבר"?! זה אמור להיות ביום שלישי הראשון של נובמבר! שזה ל׳ בְּתִשְׁרֵי תשע״ז הבעל"ט