מצד אחד - האיחוד האירופי הפך לגוף עוין כלפי הקהילות והמסורת היהודית, מצד שני - עזיבת האיחוד מבטאת מגמות לאומניות שעלולות להיות מופנות כלפי היהודים • כך מקבלים יהודי אירופה את תוצאות משאל העם בבריטניה

טלטלה אירופית – הזווית היהודית: בצל הניתוחים והפרשנויות באשר למשמעות של תוצאות משאל העם בבריטניה, מנסים ראשי הקהילות היהודיות בממלכה ובאירופה כולה להבין כיצד תשפיע העזיבה של בריטניה את האיחוד על מצבן של הקהילות היהודיות באזור.

בבריטניה עצמה הצביעו רוב היהודים בעד העזיבה, כשהסיבות לדבר מגוונות. יחד עם זאת, ההערכה היא כי הגורם המרכזי לרצון של יהודי הממלכה לעזוב את האיחוד היה החשש מפני המדיניות של האיחוד בשאלת השחיטה והמילה. כידוע, מוסדות האיחוד הפכו בשנים האחרונות לעויינים ולעומתיים מאוד בכל הקשור לסוגיות הנ"ל – זאת בנוסף לעויינות המובנת שלהם כלפי ישראל בזירה המדינית – סוגיה שגם לה היה משקל בהצבעת היהודים.

על אף האמור, בקהילות היהודיות ערים למגמה שמבטאות תוצאות המשאל, מגמה שעלולה להפך עליהן בעתיד הקרוב או הרחוק. מדובר ברגשות הלאומניים שהחלו להציף את אזרחי האיחוד, רגשות שמופנות נגד מיעוטים ובכללם היהודים.

"צמיחתן של תנועות ניאו נאציות, כמו גם התחזקותן של מפלגות ימין קיצוניות הפכו למחזה נפוץ באירופה. הפחד הגדול הוא שהקיצוניים ינווטו את אנשי המרכז המתבדלים למקומות של שנאת זרים – והיהודים ישלמו את המחיר", אומר גורם בקהילה היהודית בבריסל לתקשורת המקומית.

בתוך כך, בתגובה לתוצאות משאל העם בבריטניה אומר נשיא ׳ועידת רבני אירופה׳ ורבה של מוסקבה, הגאון רבי פנחס גולדשמידט כי "יציאת בריטניה מהאיחוד האירופאי משנה משמעותית את המפה באירופה. היציאה נתנה רוח גבית להרבה מפלגות ימניות קיצוניות הדוגלות ביציאת ארצותיהם מהאיחוד האירופאי דוגמת צרפת והולנד.

ההתחזקות הפוליטית של הימין הקיצוני יביא בעקבותיו גם ניסיונות חוזרות ונשנות להגביל את חופש הדתות במדינות אירופה ובמה שנוגע לנו היהודים גם בנושא ברית המילה והשחיטה.

׳ימים לא קלים עומדים לפני הקהילייה האירופאית אשר תוכל להתפורר לפני עינינו. ׳ועידת רבני אירופה תעמוד בגאון מול נחשול חדש זה אשר מסכן את עתיד היהדות ביבשת זו".

ואילו סגן נשיא ׳ועידת רבני אירופה׳ ויו״ר הועדה המתמדת. אב״ד בבד״ץ לונדון, הגאון רבי מנחם געליי אמר כי; ״לנו יש אמון מלא בשלטונות בריטניה ואנו סמוכים ובטוחים שהאינטרסים היהודיים והדתיים יישמרו.

אנו סומכים על הבטחתם לשמור לבל ייפגעו ולהדוף כל מתקפה בתחומי ; השחיטה הכשרה, המילה והחינוך בתחומי הממלכה המאוחדת.

מוקדם עדיין להעריך את ההשפעה הכלכלית שתהי׳ על תוצאות המשאל ותוצאות נוספות ואנו מתפללים ומקווים שהיציבות תשמר".