זהו, הוא כבר את הנשיאות לא יקבל עלה מעלה מעלה בסקרים, מרון שיכרון המשיך בשגעון ומתנהג כמו תינוק. לא אתפלא אם אשמע שהוריד את מועמדותו עקב הירידה בסקרים. טראמפ טיפש!! אם חשבנו שיודע להוציא כותרות ופופוליזם אז כעת רואים שהכל נובע מחוסר שכל.