אם אפשר להעלות באתר את הזכרונות מאז את רגע ההתקפה וכדו' תודה