באירוע בבית הנשיא בירושלים התייחס הראשל"צ לזוועה בחאלב וקרא למנהיגי העולם להתעורר • "הרגשנו את זה בתקופת השואה...רצח עם לא יכול לעבור לסדר היום, לא בסוריה ולא בשום מקום ולא על שום עם. חביב אדם שנברא בצלם"

במפגש משותף למנהיגי דתות מישראל ומהרשות הפלסטינית בבית הנשיא התייחס הראשון לציון הרב הראשי לישראל לנעשה בסוריה וביקש בתחינה כי בימים אלה של חשבון נפש תיפסק השתיקה באשר לרצח העם כהגדרתו, המתרחש בחלאב שבסוריה. ״חביב אדם שנברא בצלם,״ אמר הראשון לציון. ״כשיש רצח עם אסור לנו לשתוק. אסור לנו לחזור אל מה שקרה בשואה אז נרצחו מיליוני יהודים והעולם שתק.

להלן חלקים מנאומו של הרב:

אדוני הנשיא, מכובדיי מנהיגי הדתות, אנו היהודים נמצאים כידוע במוצאי יום הכפורים, עברנו ימים של ימים של חשבון נפש, ימים שבהם אנו נותנים דין וחשבון על מעשינו כל השנה, אינני רוצה להאריך, אומר רק משהו קצר שנוגע לכולנו.
בתלמוד מובא כי כאשר יצאו בני ישראל ממצרים בזמן קריעת ים סוף, בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב״ה, נזף בהם הקב״ה ואמר ״מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה??

אנחנו למדים כי אפילו כאשר אויבי ישראל ניגפים במלחמה מוטלת עלינו החובה למנוע זאת ובודאי שלא לשמוח, כי בצלם אלוקים נברא האדם.

לא רחוק מכאן, בשעה שאנחנו יושבים כאן, נרצחים בסוריה השכנה ובעיקר בעיר חאלב מידי יום אנשים נשים וילדים קטנים בנשק כימי וביולוגי ובהפצצות מהאויר. מיליוני פליטים נמצאים ללא קורת גג, מאות אלפים אחרים נתונים ברעב תחת מצור, הם אינם ידידים שלנו, אבל הם בני אדם שעוברים שואה קטנה.

עם ישראל עבר שואה איומה לפני 70 שנה, מיליוני יהודים נרצחו, מיליונים אחרים נותרו פליטים, לא ניתן להם מפלט באף מקום. החיה נאצית רצחה את כל אותם מליונים והעולם ראה ושתק, אנחנו כיהודים שהרגשנו על בשרנו את השתיקה הזאת זעקנו זעקה לאורך השנים, שאלנו איך העולם ידע שתק??

אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולומר, כיהודים אסור לנו לשתוק, מכאן תצא הקריאה: רצח עם לא יכול לעבור לסדר היום, לא בסוריה ולא בשום מקום ולא על שום עם, גם אם אינם ידידים שלנו. חביב אדם שנברא בצלם, לא כתוב יהודי או מוסלמי כולנו בני אדם. אני פונה גם אליכם מנהיגי הדתות, השמיעו קולכם, כל אחד יפעיל את השפעתו ואלי בכך נוכל למנוע למנוע את הזוועות.