חז"ל אומרים שאשרי מי שיראה במפלתה של תדמור. (כתוב הרבה על תדמור בחז"ל, ואפילו מסופר בחז"ל ששלמה המע"ה היה בא לתדמור (כתוב שהיה טס לשם עם מגדל פורח באויר שהיה לו), שם למד חכמות, והנה זכינו לראות בוידאו את מפלתה של תדמור.