רק לי היה נדמה שהתמונה בחוץ היא של ביבי נתניהו?
כבר חשבתי ששר החוץ של ארה"ב יהיה נתניהו…