עם תום ספירת הקולות בארה"ב עולה כי קלינטון גברה על טראמפ עם 2.900.000 קולות, שהם קצת יותר מ-2 אחוזים • מניתוח קולות המצביעים עולה, כי בעוד טראמפ ניצח ב- 3084 מחוזות, הרי שקלינטון ניצחה ב- 57 מחוזות בלבד

בארה"ב נערכו אמנם הבחירות לפני קצת יותר מחודש, אלא שרק אתמול הוכרז באופן רשמי על סיום ספירת הקולות.

ארה"ב הינה פדרציה של 50 מדינות, שכל אחת מהן מנהלת שלטון עצמאי ובעל סמכויות נרחבות, כשכולן יחד מאכלסות כ-330 מיליון אזרחים, שלרובם זכות הצבעה בבחירות לנשיאות, כך שספירת הקולות במדינות גדולות יכולה לקחת גם שבועות לאחר שכבר הסתיימו הבחירות והוכרזה זהותו של הנשיא הבא, אם כי החוקה מציבה רף של זמן עד למועד מסויים לפני מועד השבעת הנשיא. זאת בכדי לאפשר ערעור על התוצאות, וכן להותיר מרווח זמן עד למועד ההשבעה בו ניתן לקיים ספיקה חוזרת של הקולות אם מוגשת בקשה שכזו.

כאמור, עם סיום ספירת הקולות עולה כי קלינטון זכתה במנין הקולות הרב ביותר ואילו טראמפ זכה במנין האלקטורים הגבוה ביותר.

מנין הקולות בהם זכתה קלינטון, עומד על 65,844,954 שהם 48%, ואילו סך הקולות שצבר טראמפ הגיע ל- 62,979,879. המדובר בפער של מעט יותר משני אחוזים לטובתה של קלינטון, אלא שזהות הנשיא בארה"ב נקבעת לפי סך האלקטורים (נציגי המדינות) ולא לפני מנין הקולות.

בהיסטוריה של ארה"ב זכורים שלושה מקרים בהם המפסיד זכה למספר הקולות הרב ביותר, האחרון שבהם בשנת 2002 אז הפסיד המועמד הדמוקרטי אל-גור לבוש את הנשיאות על אף שזכה בחצי מיליון קולות יותר ממנו.

יצוין, כי על אף הפער לטובתה של קלינטון שנובע מגיוס כללי והצבעה מסיבית בקרב מספר מדינות כחולות גדולות כמו ניו יורק וקליפורניה שם גרפה קלינטון למעלה מ-4 מיליון קולות יותר מטראמפ, הרי שבקרב המחוזות גרף טראמפ ניצחון מחוץ שהרפובליקנים לא זוכרים כמותו שנים רבות.

נציין, כי ארה"ב מחולקת ל 3141 מחוזות, ישנם מחוזות במדינות גדולות כמו למשל ניו יורק וקליפורניה המאוכלסים בתוכם מליוני אזרחים, מנגד ישנם מחוזות קטנים יותר המאוכלסים במאות או עשרות אלפים של אזרחים בלבד.

מספירת קולות המצביעים עולה תמונה הבאה, בעוד שטראמפ ניצח בלא פחות מ- 3084 מחוזות, הרי שקלינטון ניצחה ב57 מחוזות בלבד.

למשל בניו יורק הדמוקרטית המאגדת תחתיה 62 מחוזות, ניצחה קלינטון ב- 16 מחוזות בלבד, לעומת 46 מחוזות לטראמפ, אלא שהמחוזות שזכתה בהם קלינטון, היו מאוכלסים הרבה יותר מהשאר, זו הסיבה שבמדינת ניו יורק גרפה קלינטון את כלל האלקטורים.