לא יאומן, רכבים נוסעים כאלו חים כרגיל, איפה האו"ם וארגוני זכויות אדם? צבועים!
הכל מוחמד אשם…