טראמפ טראמפ טראמפ טראמפ פא לה לה לה לה לה לה
(בניגון הפתיח של השיר ואנפהו נהירין של פריד)