המדינות הללו אינן מתיימרות להיקרא 'דמוקרטיות', ולכן אי אפשר לבוא אליהן בתלונה.

ארה"ב נחשבת לדמוקרטיה הגדולה החשובה והמובילה בעולם. ולכן נשאלת השאלה, האם החלטתו של טראמפ אינה כזו שפוגעת בצורה לא מידתית בזכות הפרט לחופש ובערך השוויון, דבר שנוגד את ערכי הדמוקרטיה.