התקשורת לוקחת חצאי משפטים ויוצרת מהם מסר מוטעה. התקשורת שטחית ולא מנסה להראות את כוונותיו האמיתיות של האדם אותו היא מסקרת. זה עוול וזה נורא להתמודד מול הנמרים האלה ולצעוק בגרון ניחר את מסריך בזמן שהללו קוטעים אותך, מעלים מישהו בעל רמה נמוכה ממך שאתה צריך להתווכח איתו על דברים פשוטים. בקיצור התקשורת זה סוג של מידע מעוות ומסונן לפי מגמותיו של איש התקשורת לא רודף האמת. וכמובן שיש יוצאים מהכלל.