אין מה לומר טראמפ יודע מה שאומר כשאמר בשבוע האחרון שיש כאלו העושים רע כדי להראות שאחרים הם רעים