נחמן קלצקי, רבו וקרובי משפחה וידידים התכנסו בבית הקברות היהודי בניו ג'רסי להקמת מצבה לילד לייבי קלצקי לקראת יום היארצייט הראשון

לקראת יום היארצייט של הילד לייבי קלצקי שנרצח לפני 11 חודשים בבורו פארק על ידי הרוצח לוי ארון, הוקמה אתמול המצבה בבית העלמין בניו ג'רסי בהשתתפות אביו ר' נחמן, רבו הגאון רבי בנימין אייזנברג וכשלושים איש נוספים, ביניהם בני משפחה וידידים.

אחרי שקראו פרקי תהילים ואמרו 'קל מלא רחמים', הדליקו נרות לעילוי נשמתו של הילד. משם נסעו לאולם בית שרה בבורו פארק לסעודה במהלכה נישאו דברי חיזוק והתעוררות על ידי הגאון רבי בנימין אייזנברג, רב בית הכנסת 'היכל התפילה'.

דובר ארגון 'מתעסקים' סיפר בשיחה עם JDN כי כתיבת ספר התורה לעילוי נשמתו של לייבי בעיצומה. חגיגת הכנסת ספר התורה לבית הכנסת תיערך אי"ה אחרי הקיץ.

צילום יום הקבורה: JDN • צילום הקמת מצבה: Thelakewoodscoop.com

קוברים את הילד לייבי קלצקי הקמת מצבה של לייבי קלצקי הקמת מצבה של לייבי קלצקי (1) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (2) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (19) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (3) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (4) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (5) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (6) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (7) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (8) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (9) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (10) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (11) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (12) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (13) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (14) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (15) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (16) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (17) הקמת מצבה של לייבי קלצקי (18)