ג'וק עלוב. בע"ה בקרוב כף רגלו של משיח בן דוד תדרוך עליו ותמחץ אותו