מה לה לישראל להתערב בשעה שארה"ב ורוסיה מפתחים מתיחות, והלא תועלת ודאי לא יצא מזה, רק נזק.
נקיטת צד הרי היא כמו להכריז נגד הצד השני – אז בשביל מה ?