מבקרים שפקדו את בית העלמין היהודי באוקראינה במהלך השבוע האחרון גילו מצבות שרוססו בצלבי קרס. המשטרה המקומית פתחה בחקירה.

מבקרים שפקדו את בית העלמין היהודי במחוז צ'רקס שבאוקראינה במהלך השבוע האחרון גילו מצבות שרוססו בצלבי קרס. המשטרה המקומית פתחה בחקירה.

בין המצבות שנפגעו: אוהל ציונו של רבי שלום שכנא מפראהביטש נכד המגיד הקדוש ממעזריטש, שגם עליו רוססו כתובות נאצה.

צילום שלמה צוקרמן

לפני מספר שנים ריססו אנטישמים צלבי קרס וכתובות נאצה על מצבות בבית הקברות בעיר פובריטש שבאוקראינה. אגודת 'אהלי צדיקים' הגישה בשעתו תלונה רשמית לגורמי המשטרה במקום ואף צבעה ושיפצה את המצבות שחוללו.