האם זה מה שהתכוון הזוהר שלפני ביאת המשיח יהיה מלחמות תנינים?!