ככה מתחילים יופי עוד תקופה יהיה לנו את ראש הממשלה יאיר נתניהו